Bảng giá chữ ký số cho Tổ chức

1. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp thành lập trong năm 2020

Gói dịch vụ Giá dịch vụ Token VAT(10%) Tổng thanh toán
OS New S 290.000 250.000 54.000 594.000

Chính sách được áp dụng kể từ ngày 01/06/2020.

2. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 1.159.091 1.992.727 2.826.364
Token 500.000 500.000 0
Giá trước thuế 1.659.091 2.492.727 2.826.364
VAT(10%) 165.909 249.273 282.636
Tổng thanh toán 1.825.000 2.742.000 3.109.000

3. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp gia hạn

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 1.159.091 1.992.727 2.644.545
Token
Giá trước thuế 1.159.091 1.992.727 2.644.545
VAT(10%) 115.909 199.273 264.455
Tổng thanh toán 1.275.000 2.192.000 2.909.000

Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức như sau:

Thời gian sử dụng còn lại (X) (tháng) Thời gian cộng dồn (tháng)
X ≤ 6 6
6 < X ≤ 12 12
12 < X ≤ 18 18
18 < X ≤ 24 24

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 19002066 nhánh 3.

Bài viết cùng chuyên mục