Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua hệ thống khai thuế qua mạng của TCT

Tổng quan:

Khi vào chức năng Nộp tờ khai trên trang nộp tờ khai thuế điện tử http://nhantokhai.gdt.gov.vn hệ thống báo lỗi “Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản kê khai thuế qua mạng….” Nguyên nhân do MST từng kê khai điện tử thông qua 1 nhà mạng T-VAN khác.   Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA sau đây xin hướng dẫn cách khắc phục lỗi như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành window xp SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
  • Máy tính đã được cài đặt ứng dụng Java. Nếu máy tính chưa cài đặt java xem hướng dẫn cài đặt tại đây
  • USB token NewTel-CA đã cài đặt trên máy tính. Nếu máy tính chưa cài đặt USB token NewTel-CA xem hướng dẫn cài đặt tại đây

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Ở mục Tài Khoản chọn mục Ngừng Dịch Vụ.

 

Bước 2: Chọn lý do ngừng dịch vụ rồi nhấn chọn Đăng ký ngừng

Lưu ý: Trường hợp chọn ngừng dịch vụ màn hình vẫn thông báo lỗi “Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản kê khai thuế qua mạng….” thì chuyển qua bước 3.

 

 

Bước 3: Sau khi đăng ký ngừng dịch vụ, tiến hành đăng ký lại tài khoản bạn bấm vào ô Đăng Ký để đăng ký tài khoản mới

 

 

Sau khi đăng ký tài khoản thành công bạn đăng nhập lại sẽ thực hiện được chức năng nộp tờ khai trên trang Tổng cục thuế.

Câu hỏi liên quan