Hướng dẫn sửa lỗi chữ ký điện tử trên hồ sơ không hợp lệ

Tổng quan:

Người nộp thuế khi mở lại tờ khai đã nộp lên Tổng cục thuế thì gặp thông báo lỗi “Chữ ký điện tử trê hồ sơ không hợp lệ (cannot find validation key)”. Nguyên nhân do ứng dụng đọc tờ khai iTaxViewer trên máy tính là phiên bản cũ cần cập nhật lên phiên bản mới nhất.     Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA sau đây xin hướng dẫn sửa lỗi Chữ ký điện tử trên hồ sơ không hợp lệ như sau:

Điều kiện môi trường:

Điều kiện môi trường:
  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window xp SP3 trở lên.
  • File cài đặt Itax viewer mới nhất (Tại đây)

Quy trình thực hiện:

Nâng cấp Ứng dụng đọc tờ khai iTaxViewer mới nhất theo hướng dẫn của nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA tại đây

 

Câu hỏi liên quan