Hướng dẫn nộp thuế cho nhà thầu trên trang nộp thuế điện tử

Tổng quan:

Thuế nhà thầu là thuế áp dụng cho đối tượng là Tổ chức, cá nhân nước ngoài (Không hoạt động theo luật Việt Nam có phát sinh từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa Việt Nam. Thuế nhà thầu nước ngoài áp dung cho một số khoản thanh toán cho các công ty nước ngoài bao gồm: Tiền bản quyền, lãi tiền vay, phí dịch vụ, phí vận chuyển, tiền thuê, phí bảo hiểm, chuyển nhượng chứng khoán và hàng hóa cung cấp tại Việt Nam hoặc kèm theo dịch vụ cung cấp tại Việt Nam Nhà cung cấp chữ kí số NewTel-CA xin Hướng dẫn lập giấy nộp tiền cho nhà thầu trên trang nộp thuế điện tử như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt internet Explorer 7 trở lên
  • Máy tính được cài đặt và cấu hình java. Hướng dẫn tại đây.

Quy trình thực hiện:

Bước1: Đăng nhập tài khoản trên hệ thống Nộp tiền thuế điện tử https://nopthue.gdt.gov.vn
Newca-huong-dan-nop-tien-thue-cho-nha-thau-tren-tren-trang-nop-thue-dien-tu-1
Bước 2:  Tại mục “LẬP GIẤY NỘP TIỀN” chọn “Lập giấy nộp tiền nộp thay
Newca-huong-dan-nop-tien-thue-cho-nha-thau-tren-tren-trang-nop-thue-dien-tu-2
Bước 3: Nhập nội dung chi tiết giấy nộp tiền

  • Đề nghị NH: Chọn NH trong danh sách đã đăng ký.
  • Trích tài khoản số: danh sách tài khoản liên kết với Ngân hàng được chọn của NNT, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một tài khoản cụ thể.
  • Thông tin người hưởng thụ: Nhập thông tin người thụ hưởngNewca-huong-dan-nop-tien-thue-cho-nha-thau-tren-tren-trang-nop-thue-dien-tu-3

Nội dung các khoản nộp NS (4): Nhập thông tin các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế; Số tiềnNewca-huong-dan-nop-tien-thue-cho-nha-thau-tren-tren-trang-nop-thue-dien-tu-4
Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, NNT nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”
  Newca-huong-dan-nop-tien-thue-cho-nha-thau-tren-tren-trang-nop-thue-dien-tu-5
Bước 5: Bấm “Ký và nộp” hệ thống yêu cầu nhập mã pin chữ kí số. Nhập mã PIN đúng và chọn nút ‘Chấp nhận
 Newca-huong-dan-nop-tien-thue-cho-nha-thau-tren-tren-trang-nop-thue-dien-tu-6
Hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế
Newca-huong-dan-nop-tien-thue-cho-nha-thau-tren-tren-trang-nop-thue-dien-tu-7
Nhấn “OK” hệ thống thông báo Giấy nộp tiền đã gửi. Chờ xác nhận của Ngân hàng. NNT sẽ nhận được email từ hệ thống của cơ quan thuế thông báo giao dịch thành công hay không thành công
Newca-huong-dan-nop-tien-thue-cho-nha-thau-tren-tren-trang-nop-thue-dien-tu-8

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 19002066 hoặc hotline theo số 0936208068.

Câu hỏi liên quan