Cập nhật ứng dụng iHTKK 3.6.8, eTax 1.5.2, iTaxViewer 1.5.1, NTĐT 3.3.1, HTKK 4.0.9

Nhằm đáp ứng hợp nhất một số Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế đã thông báo cập nhật các ứng dụng CNTT.

Dựa theo Quyết định số 1867 ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Quyết định số 1869 ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Quyết định số 1964 ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 1965 ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế thông báo cập nhật ứng dụng CNTT bao gồm:

- Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.8;

- Ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.5.2;

- Ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.3.1;

- Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.1;

- Ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.0.9, cụ thể như sau:

1. Cập nhật ứng dụng iHTKK 3.6.8, eTax 1.5.2, NTĐT 3.3.1, HTKK 4.0.9.

Cập nhật tên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Hải Dương, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, trong ứng dụng như sau:

1.1: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

STT Tên Chi cục Thuế trước khi sát nhập Tên Chi cục Thuế khu vực hiển thị trên cổng thông tin điện tử
1 Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt Thành phố Đà Lạt - Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương
2 Chi cục Thuế huyện Lạc Dương Huyện Lạc Dương - Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương
3 Chi cục Thuế huyện Lâm Hà Huyện Lâm Hà - Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà – Đam Rông
4 Chi cục Thuế huyện Đam Rông Huyện Đam Rông - Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà – Đam Rông
5 Chi cục Thuế huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Huoai - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh – Cát Tiên
6 Chi cục Thuế huyện Đạ Tẻh Huyện Đạ Tẻh - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh – Cát Tiên
7 Chi cục Thuế huyện Cát Tiên Huyện Cát Tiên - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh – Cát Tiên

1.2: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

STT Tên Chi cục Thuế trước khi sát nhập Tên Chi cục Thuế khu vực hiển thị trên cổng thông tin điện tử
1 Chi cục Thuế huyện Sơn Hà Huyện Sơn Hà - Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây
2 Chi cục Thuế huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tây - Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây
3 Chi cục Thuế huyện Trà Bồng Huyện Trà Bồng - Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà
4 Chi cục Thuế huyện Tây Trà Huyện Tây Trà - Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà
5 Chi cục Thuế huyện Đức Phổ Huyện Đức Phổ - Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ
6 Chi cục Thuế huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ - Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ

1.3: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

STT Tên Chi cục Thuế trước khi sát nhập Tên Chi cục Thuế khu vực hiển thị trên cổng thông tin điện tử
1 Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ Thị xã Nghĩa Lộ - Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn
2 Chi cục Thuế huyện Văn Chấn Huyện Văn Chấn - Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn

1.4: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

STT Tên Chi cục Thuế trước khi sát nhập Tên Chi cục Thuế khu vực hiển thị trên cổng thông tin điện tử
1 Chi cục Thuế huyện Bình Giang Huyện Bình Giang - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình
2 Chi cục Thuế huyện Cẩm Giàng Huyện Cẩm Giàng - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình
3 Chi cục Thuế huyện Tứ Kỳ Huyện Tứ Kỳ - Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc
4 Chi cục Thuế huyện Gia Lộc Huyện Gia Lộc - Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc
5 Chi cục Thuế huyện Kinh Môn Huyện Kinh Môn - Chi cục Thuế khu vực Kim Môn
6 Chi cục Thuế huyện Kim Thành Huyện Kim Thành - Chi cục Thuế khu vực Kim Môn
7 Chi cục Thuế huyện Nam Sách Huyện Nam Sách - Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh
8 Chi cục Thuế huyện Thanh Hà Huyện Thanh Hà - Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh
9 Chi cục Thuế huyện Ninh Giang Huyện Ninh Giang - Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh
10 Chi cục Thuế huyện Thanh Miện Huyện Thanh Miện - Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.1:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.1 đáp ứng các nội dung cập nhật nêu trên. Tổ chức/cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn, https://nopthue.gdt.gov.vn, http://thuedientu.gdt.gov.vn, và bộ cài HTKK tại đây hoặc liên hệ trực tiếp đến tổng đài 19002066 nhánh số 1 để được tư vấn và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

3. Thời gian nâng cấp

Từ 18h ngày 30/11/2018 đến 8h ngày 03/12/2018, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách trên sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Thuế điện tử. Khi đăng nhập, hệ thống Thuế điện tử sẽ có cảnh báo không cho phép đăng nhập để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế.

Sau 8h ngày 03/12/2018, tổ chức/cá nhân trên địa bàn các huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực khi khai thuế, nộp thuế thì sử dụng các phiên bản ứng dụng đã nêu tại mục 1 và mục 2 thay cho các phiên bản trước đây và chọn Cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Ngoài ra, khách hàng cũng có liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ hòm thư: support@newca.vn để được hỗ trợ.

Nguồn: Tổng cục Thuế (gdt.gov.vn)

Bài viết cùng chuyên mục